A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thời khóa biểu

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUY AN             THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 7,9
TRƯỜNG THCS AN HIỆP       Áp dụng từ ngày 05/09/2017. Buổi sáng tiết 1 vào lớp lúc 7h00
 

Thứ

Tiết

7A

7B

7C

9A

9B

9C

9D

 

 

2

1

CC ( Ngân)

CC (Tuyết)

CC (Hằng)

CC (Thảo)

CC (Hội)

CC (Hồng)

CC (Tường)

2

Nhạc (Ngân)

Văn (Tuyết)

Địa (Hằng)

Hóa (Ngọc)

Văn (Hội)

Địa (Hồng)

Anh (Tường)

3

Sử (Thảo)

Văn (Tuyết)

Nhạc (Ngân)

Văn (Hội)

Hóa (Ngọc)

Anh (Tường)

Địa (Hồng)

4

Văn (Tuyết)

Địa (Hằng)

Sử (Thảo)

Địa (Hồng)

Anh (Tường)

Hóa (Ngọc)

CN (Hội)

5

Địa (Hằng)

Sử (Thảo)

Văn (Tuyết)

Anh (Tường)

Địa (Hồng)

CN (Hội)

Hóa (Ngọc)

 

 

3

1

MT (Thoa)

Sử (Thảo)

Toán (Kham)

Sinh (Nguyên)

Sử (Tân)

Văn (Nhu)

Lý (Hiển)

2

Sinh (Nguyên)

MT (Thoa)

Sử (Thảo)

Sử (Tân)

CN (Nhu)

Lý (Hiển)

Toán (Kham)

3

Toán (Kham)

Sinh (Nguyên)

Anh(H Nguyệt)

CN (Nhu)

Lý (Hiển)

Toán (Hãng)

Sử (Tân)

4

Lý (Hiển)

Anh(H Nguyệt)

MT (Thoa)

CD (Thảo)

Toán (Hãng)

Sinh (Nguyên)

Văn (Nhu)

5

Anh(H Nguyệt)

Toán (Kham)

Lý (Hiển)

Toán (Hãng)

CD (Thảo)

Sử (Tân)

Sinh (Nguyên)

 

 

4

1

CN (Tiến)

Văn (Tuyết)

Sinh (Quý)

MT (Thoa)

Lý (Hiển)

Văn (Nhu)

Toán (Kham)

2

Văn (Tuyết)

Anh(H Nguyệt)

Toán (Kham)

Văn (Hội)

Toán (Hãng)

Văn (Nhu)

Lý (Hiển)

3

Văn (Tuyết)

CN (Tiến)

Anh(H Nguyệt)

Văn (Hội)

Sinh (Nguyên)

MT (Thoa)

Văn (Nhu)

4

Anh(H Nguyệt)

Toán (Kham)

CN (Tiến)

Lý (Hiển)

MT (Thoa)

Toán (Hãng)

Sinh (Nguyên)

5

Toán (Kham)

Lý (Hiển)

Văn (Tuyết)

Toán (Hãng)

Văn (Hội)

Sinh (Nguyên)

MT (Thoa)

 

5

1-5

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

BDHS GIỎI THEO LỊCH

BDHS GIỎI THEO LỊCH

BDHS GIỎI THEO LỊCH

BDHS GIỎI THEO LỊCH

 

 

6

1

CN (Tiến)

Sinh (Nguyên)

Sinh (Quý)

Toán (Hãng)

Văn (Hội)

Hóa (Ngọc)

Văn (Nhu)

2

Sinh (Nguyên)

CN (Tiến)

Toán (Kham)

Hóa (Ngọc)

Văn (Hội)

Toán (Hãng)

Văn (Nhu)

3

Toán (Kham)

CD (Tân)

Anh(H Nguyệt)

Văn (Hội)

Toán (Hãng)

Văn (Nhu)

Hóa (Ngọc)

4

CD (Tân)

Anh(H Nguyệt)

CN (Tiến)

Lý (Hiển)

Sinh (Nguyên)

Địa (Hồng)

Toán (Kham)

5

Anh(H Nguyệt)

Toán (Kham)

CD (Tân)

Sinh (Nguyên)

Hóa (Ngọc)

Lý (Hiển)

Địa (Hồng)

 

 

7

1

Sử (Thảo)

Địa (Hằng)

Văn (Tuyết)

Toán (Hãng)

Anh (Tường)

Văn (Nhu)

Toán (Kham)

2

Địa (Hằng)

Toán (Kham)

Văn (Tuyết)

Văn (Hội)

Toán (Hãng)

Anh (Tường)

Văn (Nhu)

3

Toán (Kham)

Văn (Tuyết)

Địa (Hằng)

Anh (Tường)

Địa (Hồng)

Toán (Hãng)

CD (Thảo)

4

Văn (Tuyết)

Nhạc (Ngân)

Toán (Kham)

Địa (Hồng)

Văn (Hội)

CD (Thảo)

Anh (Tường)

5

SH ( Ngân)

SH (Tuyết)

SH (Hằng)

SH (Thảo)

SH (Hội)

SH  (Hồng)

SH  (Tường)

                                                                                                           An Hiệp, ngày 01 tháng 9 năm 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                    KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                                                                                                                                                                    PHTPHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUY AN   THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 6,8
       TRƯỜNG THCS AN HIỆP          Áp dụng từ ngày 05/09/2017. Buổi Chiều tiết 1                                           vào lớp lúc 12h30

Thứ

Tiết

6A

6B

6C

8A

8B

8C

 

 

2

1

Toán (Linh)

Văn (Chi)

Văn (Hoa)

MT (Thoa)

Địa (Trâm)

Văn (Hùng)

2

Toán (Linh)

Địa (Trâm)

Văn (Hoa)

Sử (Xuân)

MT (Thoa)

Văn (Hùng)

3

Văn (Chi)

Toán (Linh)

Địa (Trâm)

Văn (Hùng)

Văn (Hoa)

MT (Thoa)

4

Văn (Chi)

Sử (Xuân)

Toán (Linh)

Văn (Hùng)

Văn (Hoa)

Địa (Trâm)

5

CC (Chi)

CC (Xuân)

CC (Trâm)

CC (Thoa)

CC (Hoa)

CC (Hùng)

 

 

3

1

Toán (Linh)

CN (Chi)

Nhạc (Ngân)

Toán (Sơn)

Sinh (Quý)

CN (Khả)

2

CN (Chi)

Toán (Linh)

Anh (Hnguyệt)

Sinh (Quý)

CN (Khả)

Toán (Sơn)

3

Anh (Hnguyệt)

Lý (Khả)

Toán (Linh)

Anh (Pnguyệt)

Toán (Sơn)

Nhạc (Ngân)

4

Văn (Chi)

Anh (Hnguyệt)

Sinh (Quý)

Toán (Sơn)

Nhạc (Ngân)

Anh (Pnguyệt)

5

Lý (Khả)

Toán (Linh)

CN (Chi)

Nhạc (Ngân)

Anh (Pnguyệt)

Sinh (Quý)

 

 

4

1

Anh (Hnguyệt)

PĐVăn (Hoa)

Toán (Linh)

Văn (Hùng)

Toán (Sơn)

Anh (Pnguyệt)

2

Toán (Linh)

Anh (Hnguyệt)

Văn (Hoa)

Toán (Sơn)

Anh (Pnguyệt)

Văn (Hùng)

3

Sinh (Quý)

Văn (Chi)

Anh (Hnguyệt)

Anh (Pnguyệt)

Văn (Hoa)

Hóa (Ngọc)

4

CN (Chi)

Sinh (Quý)

PĐVăn (Hoa)

CN (Khả)

Hóa (Ngọc)

Toán (Sơn)

5

PĐVăn (Hoa)

CN (Chi)

Lý (Khả)

Hóa (Ngọc)

Toán (Sơn)

Sinh (Quý)

 

5

1

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Địa (Trâm)

Buổi sáng

CN (Khả)

Buổi sáng

Sử (Xuân)

Buổi sáng

 

 

6

1

Sử (Xuân)

Sinh (Quý)

Toán (Linh)

Anh (Pnguyệt)

Lý (Khả)

Toán (Sơn)

2

Anh (Hnguyệt)

Toán (Linh)

Sinh (Quý)

Lý (Khả)

Sử (Xuân)

Anh (Pnguyệt)

3

Nhạc (Ngân)

Anh (Hnguyệt)

Sử (Xuân)

Sinh (Quý)

Toán (Sơn)

Lý (Khả)

4

Sinh (Quý)

Nhạc (Ngân)

Anh (Hnguyệt)

Toán (Sơn)

Anh (Pnguyệt)

CN (Khả)

5

 

 

 

CN (Khả)

Sinh (Quý)

Toán (Sơn)

 

 

7

1

CD (Trâm)

MT (Thoa)

CN (Chi)

Sử (Xuân)

Hóa (Ngọc)

CD (Tân)

2

Văn (Chi)

CD (Trâm)

Văn (Hoa)

CD (Tân)

Sử (Xuân)

Hóa (Ngọc)

3

MT (Thoa)

Văn (Chi)

CD (Trâm)

Hóa (Ngọc)

CD (Tân)

Văn (Hùng)

4

Địa (Trâm)

Văn (Chi)

MT (Thoa)

Văn (Hùng)

Văn (Hoa)

Sử (Xuân)

5

SH (Chi)

SH (Xuân)

SH (Trâm)

SH (Thoa)

SH (Hoa)

SH (Hùng)

                                                                                        An Hiệp, ngày 01 tháng 9 năm 2017
                                                                                     KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                   PHT

 


Nguồn:anhiep-tuyan.phuyen.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19
Hôm qua : 16
Tháng 08 : 350
Năm 2022 : 8.719