• Dương Mỹ Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy Viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0988616032
  • Email:
   anhiep.pgddttuyan@phuyen.edu.vn
 • Bùi Xuân Đồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPT Đội
  • Học hàm, học vị:
   DHSP
  • Điện thoại:
   01687077959
  • Email:
   anhiep.pgddttuyan@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Bạch Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy Viên
  • Học hàm, học vị:
   DHSP
  • Điện thoại:
   01236909651
  • Email:
   anhiep.pgddttuyan@phuyen.edu.vn
 • Lê Khế Hội
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ Tịch Công Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   DHSP
  • Điện thoại:
   0968404998
  • Email:
   anhiep.pgddttuyan@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Đình Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy Viên
  • Học hàm, học vị:
   DHSP
  • Điện thoại:
   0987345847
  • Email:
   anhiep.pgddttuyan@phuyen.edu.vn
 • Trần Thị Bích Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi đoàn
  • Học hàm, học vị:
   DHSP
  • Điện thoại:
   01687607641
  • Email:
   anhiep.pgddttuyan@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Văn Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   DHSP
  • Điện thoại:
   0935349935
  • Email:
   anhiep.pgddttuyan@phuyen.edu.vn
 • Phùng Tấn Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   DHSP
  • Email:
   anhiep.pgddttuyan@phuyen.edu.vn
 • Võ Đức Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   DHSP
  • Điện thoại:
   0905923079
  • Email:
   anhiep.pgddttuyan@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   DHSP
  • Điện thoại:
   01635622186
  • Email:
   anhiep.pgddttuyan@phuyen.edu.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19
Hôm qua : 16
Tháng 08 : 350
Năm 2022 : 8.719